نقش برجسته شکل شاه

نقش برجسته شکل شاه؛ اثری تاریخی است که در منطقه لاریجان شهرستان آمل واقع شده است....

نقش برجسته شکل شاه؛ اثری تاریخی است که در منطقه لاریجان شهرستان آمل واقع شده است. این کتیبه زیبا و تاریخی به دستور ناصرالدین شاه قاجار از شمایل او و چند تن از ملازماتش بر روی صخره سنگی در راه جاده تاریخی هراز و در نزدیکی چشمه آب معدنی استراباکو در تاریخ ۱۲۹۵ هجری قمری تراشیده شده است.

نقش برجسته شکل شاه2

تاریخچه:

در گذشته راهها عمدتاً برای رفع نیاز اهالی منطقه و توسط مردم آن ناحیه ساخته می شد ولی با به وجود آمدن کشورها و امپراطوریهای بزرگ، نیاز به ساخت جاده های فرا منطقه ای بیشتر احساس شد.
در ایران کوروش کبیر راه شاهی را به صورت سنگ فرش از شوش پایتخت ایران تا سارد، مرکز لیدیه و به طول ۲۵۰۰ کیلومتر ساخت و بعد از آن بقیه ی نقاط کشور با راههای مناسی به مرکز کشور متصل شد.
در زمان ناصرالدین شاه قاجار و به دستور او مسیرهای قدیمی و مالروی دره های هراز و چالوس تعمیر و راه ها برای ارابه ها آماده شد. در سال ۱۲۹۰ هجری قمری ناصرالدین شاه دستور بهسازی مسیر لاریجان را داد و حسین علیخان وزیر را به سرپرستی این کار منصوب کرد.

در سال ۱۲۹۵ ه.ق ساخت و بازسازی جاده تمام شد و یادبودی از شاه قاجار برای ساخت این مسیر صعب العبور به نام تنگ بند بریده بر روی صخره ی کوه حک شد.

نقش برجسته شکل شاه که در آن زمان به آن مکان به شکل شاه معروف شد جدیدترین و آخرین نقش برجسته تاریخی ایران در بین ۱۰۵ نقش برجسته کشف شده به شمار می آید.

در نقش برجسته شکل شاه؛ ناصرالیدن شاه سوار بر اسب در وسط ۱۰ تن از درباریان در میان دل کوه حجاری شده است. در اطراف نقش برجسته که حدود ۸ متر طول و ۴۴ متر ارتفاع دارد اشعاری در برای مدح و ستایش ناصرالدین شاه و فرمان او در خصوص مرمت و بازسازی راه لاریجان (هراز) حک شده است.