جاذبه های طبیعی

دریاچه یا سد لار

یکی از بزرگترین مناطق جنگلی و سبز ایران دشت لار واقع در قسمت مرزی استان های تهران و مازندران است. این منطقه از جاذبه های…

  • آمل
دریاچه یا سد لار