فرهنگی و تاریخی

پل دوازده چشمه

پل دوازده چشمه که با نام دوازده پله، در دوران حکومت صفویان زمان شاه عباس صفوی بر روی رود هراز در مرکز شهر آمل احداث…

  • آمل
پل دوازده چشمه

دخمه سنگی کافر کلی

دخمه سنگی کافر کلی فضای معماری دست کندی است که در مسیر جاده هراز از سمت پلور به سمت آمل...

  • آمل
دخمه سنگی کافر کلی

مشهد میر بزرگ

مشهد میر بزرگ عمارت و آرامگاه در شهرستان آمل، سبزه میدان قرار دارد. این عمارت زیبا و تاریخی در تاریخ 15 دی ماه، سال 1310…

  • آمل
مشهد میر بزرگ

موزه تاریخی آمل

موزه تاریخی آمل در خیابان امام رضا شهر آمل و در بین دو پل؛ پل معلق و پل دوازده چشمه ...

  • آمل
موزه تاریخی آمل

نقش برجسته شکل شاه

نقش برجسته شکل شاه؛ اثری تاریخی است که در منطقه لاریجان شهرستان آمل واقع شده است....

  • آمل
نقش برجسته شکل شاه