فرهنگی و تاریخی

آرامگاه ابوعثمان سعید مغربی

آرامگاه ابوعثمان سعید مغربی در شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی قرار دارد. ابو عثمان سعید مغربی از عارفان محبوب ...

  • نیشابور
آرامگاه ابوعثمان سعید مغربی

آرامگاه حیدر یغما

آرامگاه حیدر یغما در استان خراسان رضوی واقع شده است. حیدر یغما یکی از شاعران بزرگ معصر ایرانی می باشد که در سال 1302 خورشیدی…

  • نیشابور
آرامگاه حیدر یغما

آرامگاه عطار نیشابوری

آرامگاه عطار نیشابوری اثر تاریخی است که به دوران تیموری مربوط می باشد. بنای اولیه توسط شخصی به نام امیر علیشیر نوایی شاعر ...

  • نیشابور
آرامگاه عطار نیشابوری

آرامگاه عمر خیام نیشابوری

آرامگاه عمر خیام نیشابوری در انتهای خیابان خیام، در جنوب شرقی نیشابور، استان خراسان رضوی قرار دارد. آرامگاه خیام در واقع مجموعه ای زیبا و…

  • نیشابور
آرامگاه عمر خیام نیشابوری

آرامگاه فضل بن شاذان

آرامگاه فضل بن شاذان به دوران تیموری - دوران صفوی مربوط می باشد. ابومحمد فضل بن شادان بن خلیل ازدی یا ابن شاذان نیشابوری ....

  • نیشابور
آرامگاه فضل بن شاذان

آرامگاه کردوخان

آرامگاه کردوخان در استان خراسان رضوی، شهرستان نیشابور و بخش تخت جلگه واقع شده است. این اثر تاریخی با شماره‌ی ثبت 19124 در ...

  • نیشابور
آرامگاه کردوخان

آرامگاه کمال الملک

آرامگاه کمال الملک در استان خراسان رضوی در شهر نیشابور، در محله شادیاخ در همسایگی آرامگاه عطار نیشابوری قرار دارد. محمد غفاری متخلص به کمال…

  • نیشابور
آرامگاه کمال الملک

ارگ اسحاق آباد

ارگ اسحاق آباد در داخل شهر اسحاق آباد شهرستان زبرخان واقع شده است. در قدیم الایام مردم به دلیل حملات ناگهانی ترکمن ها به روستاهای…

  • نیشابور
ارگ اسحاق آباد

افلاک نمای خیام

افلاک نمای خیام در نزدیکی آرامگاه خیام در شهر نیشابور در استان خراسان رضوی قرار دارد. بنایی است با سقف گنبدی و با سالنی که…

  • نیشابور
افلاک نمای خیام