شهرستان نیشابور یکی از شهرستانهای استان خراسان رضوی می باشد. مرکز این شهرستان، شهر نیشابور است. شهرستان نیشابور بعد از شهرستان مشهد به عنوان دومین شهرستان پرجمعیت این استان است. جمعیت آن به نیم میلیون می رسد.

این شهرستان در شمال استان خراسان رضوی قرار دارد. نیشابور از شمال با شهرستان قوچان و از شرق با چناران و مشهد، از جنوب با تربت حیدریه و کاشمر، از غرب با سبزوار و از شمال غربی با فاروج ( استان خراسان شمالی ) همسایه است.

99% جمعیت شهرستان نیشابوریان مسلمانان هستند که حداکثر آنان شیعه و اقلیت آنان شیعه اسماعیلی و مسیحی ها و زرتشتی ها می باشند.
شهرستان نیشابور به 4 بخش تقسیم می شود:

1) بخش مرکزی: به مرکزیت نیشابور شامل دهستان های دربقاضی به مرکزیت روستای خوجان، ریوند به مرکزیت روستای شادمهرک، مازول به مرکزیت روستای قطن آباد، فضل به مرکزیت روستای ابوسعدی.

2) بخش زیرخان: به مرکزیت شهر قدمگاه رضوی شامل دهستانهای اردوغش به مرکزیت روستای ساحل برج و اسحق آباد به مرکزیت شهر اسحاق آباد. شهر دررود و شهر خرو نیز در این بخش است.

3) بخش سرولایت: به مرکزیت شهر چکنه و شامل دهستانهای سرولایت به مرکزیت روستای عبدالله گیو و دهستان برزنون به مرکزیت شهر برزنون

4) بخش میان جلگه: به مرکزیت شهر عشق آباد و شامل دهستانهای عشق آباد به مرکزیت شهر عشق آباد، غزالی به مرکزیت روستای فدیشه و بلهران به مرکزیت روستای گلبوی سفلی.

جاذبه های دیدنی:

این شهرستان تاریخی و زیبا دارای روستاهای قدیمی و زیبا است مانند روستای احمد آباد نیشابور، روستای بوژان ، شادیاخ، افلاک نمای خیام و… .

آبشارهای زیبا و روح نوازی مانند آبشار هو، آبشار گرینه و آبشار بوژان و… در این شهرستان وجود دارد.

در این شهرستان چند منطقه محافظت شده مانند منطقه حفاظت شده بینالود، منطقه حفاظت شده رئیسی، منطقه حفاظت شده حیدری، دره هفت غار و غیره وجود دارد.