گویش فارسی زبانان این شهرستان گویشی منحصر به فرد و خاص است که با فارسی زبانان دیگر مناطق تفاوت دارد. در این گویش کلمات اصیل فارسی و پهلوی بسیار استفاده می شود.

زبان ترکی خراسانی و کردی گویش کرمانجی در قسمت هایی از این شهرستان دیده می شود.