استان مازندران

فرهنگی و تاریخی

برج لاجیم

برج لاجیم یکی از آثار تاریخی مهم شهرستان سواد کوه استان ....

  • استان مازندران
برج لاجیم

نقش برجسته شکل شاه

نقش برجسته شکل شاه؛ اثری تاریخی است که در منطقه لاریجان شهرستان آمل واقع شده است....

  • آمل
نقش برجسته شکل شاه