استان مازندران

آدابو رسوم مازندران

استان مازندران از فرهنگ و تمدن بسیار اصیلی برخوردار است و به دلیل داشتن این تمدن باشکوه و باستانی و مراسم‌های قدیمی و علاقه به دین و مذهب، مراسم مذهبی بسیار با شکوه و زیبایی در این دیار کهن برگزار می‌گردد، پس از  مسلمان شدن مردم این دیار برخی از مراسم های  قدیمی و آداب و رسوم آن ها بسته به فرهنگ مردمان مختلف مازندرانی با دستورات اسلامی درآمیختند اما شیوه اجرای آن در هر روستا با روستای دیگر متفاوت است.

فرهنگ موسیقی استان مازندران در ناحیه شرقی با خراسان و ترکمن صحرا در آمیخته می شود و در غرب، از خصایص موسیقی گیلانی بهره برده است . در استان مازندران هم مانند بیشتر نقاط ایران، موسیقی با زندگی مردم همراه شده است در شالیزارها، جنگل‌ها، دریا، در مراسم شادی و عزا و در همراهی با مراسم مذهبی، موسیقی مازندران نقش چشمگیری دارد.