استان مازندران

مردم استان مازندران به زبان مازندرانی سخن می گویند. زبان یا گویش مازندرانی یا طبری از زبانهای كهن ایران است كه بنا بر اندك نشانه های باز مانده از تاریخ ، زمانی یكی از حوزه های پربار زبانی قسمت های جنوبی دریای مازندران و بخش گسترده ای از شمال ایران بوده است كه هنوز تعداد فراوانی از قوم ها و گروه های ایرانی بدان سخن می گویند.

زبان مازندرانی فقط در کشور ایران صحبت می شود. پراکندگی این زبان در نیمه شمالی کشور است و به جز استان مازندران که نام این زبان نیز از آن گرفته شده در استان‌های گلستان، سمنان، تهران و البرز نیز در میان برخی مردم بومی آن مناطق رواج دارد.