جاذبه های طبیعی

آبشار اخلمد

آبشار اخلمد در شمال شرقی ایران در استان خراسان رضوی در شهرستان چناران در 85 کیلومتری شمال غرب مشهد و 15 کیلومتری چناران ...

  • مشهد
آبشار اخلمد

آبشار قره سو

آبشار قره سو در جنوب غربی شهر کلات و 160 کیلومتری شمال مشهد استان خراسان رضوی، در روستایی به نام قره سو قرار دارد. ارتفاع…

  • مشهد
آبشار قره سو

شاندیز

منطقه ییلاقی شاندیز مشهد ، یکی از جاذبه‌های گردشگری مشهد، در 38 کیلومتری غرب مشهد می‌باشد...

  • مشهد
شاندیز