آب و هوای شهر مشهد

آب و هوای مشهد :

شهر مشهد به خاط موقعیت جغرافیای خاصی که دارد (در مرز خراسان جنوبی و شمالی قرار دارد) دارای آب و هوا و خصوصیات اقلیمی است، قسمتی از آن اقلیم سرئ و خشک و قسمتی دیگر مرطوب و سرد است، در مجموع شهر مشهد دارای آب و هوای متغیر اما معتدل روبه سرد و خشک است. بالاترین دما در تابستان‌ها 43 درجه بالای صفر و پایین‌ترین دما در زمستان‌ها 23 درجه زیر صفر است.

آب و هوای شهر مشهد