استان خراسان جنوبی

مذهبی

امامزاده حسین بن موسی کاظم

امامزاده حسین بن موسی الکاظم علیه السلام یکی از بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری شهر طبس در استان خراسان جنوبی می باشد....

  • طبس
امامزاده حسین بن موسی کاظم