استان خراسان جنوبی

تاریخچه خراسان جنوبی :

خراسان جنوبی شامل محدوده‌ای از خراسان قدیمی است که در تاریخ به نام قهستان خوانده می‌شده است. شهرهای مهم قهستان در گذشته تون و قائن بوده‌اند که مارکوپولو در سفرنامه خود از این دو شهر یاد کرده است.

در سده های اخیر مخصوصاً در زمان حکومت قاجار شهر تون و قائن به دلیل حوادث طبیعی به تدریج موقعیت جمعیتی خود را از دست می دهند وبعد از آن بیرجند مرکز این استان می شود و اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در سال 1342 مرکزیت بیرجند برای استان خراسان جنوبی مطرح بوده است، در آخر سال 1383 خورشیدی پس از کشمکش های طولانی این استان تأسیس شد. در زمان تأسیس استان سه شهرستان بیرجند و نهبندان و سربیشه جزء استان خراسان جنوبی شدند. اما قاین در ابتدای تأسیس حاضر به پیوستن به خراسان جنوبی نشد و در محدوده خراسان رضوی باقی ماند.

در سال 1387 خورشیدی بخش بشرویه شهرستان فردوس هم در جواب قبول الحاق به خراسان جنوبی پیوست و هشتمین شهرستان استان شد.

در روزهای پایانی سال 1391 طبس از استان یزد جدا و به استان خراسان جنوبی پیوست. این پیوند واکنش هایی همچون امضای طومار را در پی داشت. همچنین فرمانداری این شهر به فرمانداری ویژه و معاونت استانداری ارتقاء یافت.