استان خراسان جنوبی

جاذبه های طبیعی

آبشارهای چهارده

یکی از جاذبه های طبیعی شهرستان بیرجند آبشارهای چهارده است. آبشارهاي چهارده در مسير کوهنوردي قله باقران در جنوب شهرستان بيرجند واقع شده و...

  • بیرجند
آبشارهای چهارده

غار فارس

غار فارس در 12 کیلومتری غرب خضری دشت بیاض ...

  • استان خراسان جنوبی
غار فارس