مذهبی

امامزاده ابراهیم

امامزاده ابراهیم مربوط به دوران قاجار است که در جادهی فین واقع شده است. بنای اولیه آن به وسیلهی خاله بیگم که یکی از ...

  • کاشان
امامزاده ابراهیم

امامزاده شاه یلان

امامزاده شاه یلان محل دفن سلیمان بن موسی بن جعفر(ع) است. امامزاده در ابتدای بازار زرگرهای کاشان قرار دارد. بر روی دیوار امامزاده تاریخ 904…

  • کاشان
امامزاده شاه یلان

امامزاده طاهر و منصور

امامزاده طاهر و منصور در کاشان قرار دارد. اهالی کاشان بر این باورند که این دو تن با امام موسی کاظم نسبت دارند و از…

  • کاشان
امامزاده طاهر و منصور

امامزاده هارون بن موسی (پنجه شاه)

امامزاده هارون بن موسی مربوط به سده های نخست اسلام است. این آرامگاه در خیابان بابا افضل کاشان قرار دارد. در گذشته محل زیارتی مهمی…

  • کاشان
امامزاده هارون بن موسی (پنجه شاه)