ارگ گوگد

ارگ گوگد یکی از بناهای تاریخی شهرستان گلپایگان در استان اصفهان میباشد. این ارگ در پنج کیلومتری جاده گلپایگان به سمت تهران ...

ارگ گوگد افهان

ارگ گوگد یکی از بناهای تاریخی شهرستان گلپایگان در استان اصفهان میباشد. این ارگ در پنج کیلومتری جاده گلپایگان به سمت تهران و در شهرستانی به نام گوگد قرار دارد. گوگد به معنای «گاو بزرگ» میباشد.

ارگ گوگد به شماره ۲۵۷۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

ارگ گوگد در زمانهای صلح کشور به عنوان کاروانسرا و در زمان جنگ یا حمله اشرار به عنوان دژ نظامی استفاده میشود.

این ارگ تاریخی در مسیر جاده معروف ابریشم قرار داشته است و در ساختمان آن وجود طبقات پایین و بالا بیانگر تفاوت نظام طبقاتی است. افراد شاخص و پولدار در طبقه بالا ساکن میشدند.

ارگ گوگد |چندپرگردی
سوراخهایی روی دیوارهای مرتفع قرار دارد که از آن به عنوان سیستم امنیتی هشداردهنده استفاده میگردید. این روش به این گونه بود که کبوترها را در میان سوراخها اسکان میدادهاند که با سر و صدای آنان در شب به معنی ورود دشمن به ساختمان بوده است.

قدمت این بنا به ۴۰۰ سال پیش مربوط است و تنها سند باقی مانده از آن به ۱۴۰ سال پیش مربوط میباشد، که نشانگر آن است که علیخان بختیاری به عنوان مهریه نصف بنای ارگ را به همسرش واگذار کرد.

  پیشنهاد فانزی برای افرادی که به ارگ گوگد مراجعه می‌کنند:

پیشنهاد ویژه برای کسانی که به مکان‌های گردشگری در نزدیکی ارگ گوگد علاقه‌مند هستند، این افراد می توانند از امامزاده عمران بن علی(ع) و …. بازدید کنند.