از دوران پیش از اسلام، بقایای آتشکده‌ها در کوه آتشگاه، اکتشافات اندکی در تپه اشرف و همچنین پل شهرستان که متعلق به دوران ساسانیان است، در شهر اصفهان به‌جای مانده است. در حال حضر پل شهرستان فقط برپا مانده است.

از معماری دوران حکومت سلجوقی آرامگاه ملک‌شاه، سلطان سنجر و خواجه نظام الملک به جای مانده است.

در دوران صفوی معماری و شهرسازی به کمال و شکوفایی رسید. هنرمندان جلفای آذربایجان اوج هنر خود را در بناهای ساخته شده اصفهان به نمایش درآوردند. بدون خرابی بخش قدیمی شهر بخش جدیدی به آن اضافه شد.

بزرگترین بازار، مدرسه‌ها، کاروانسراها، خیابان‌ها و بناهای دیگر در این دوران ساخته شد.

شهر اصفهان دارای بناها‌ی تاریخی فروانی از جمله آتشگاه اصفهان، سر در قیصریه، کاخ عالی قاپو، پل چوبی، پل خواجو، چهل ستون، حمام شیخ بهایی و هم چنین دارای آرامگاه‌های دانشمندانی همچون علاءالدین شهشهانی، شیخ بهایی، پیربکران و … می‌باشد.