آرامگاه علی ابن سهل

علی بن سهل ازهر اصفهانی یکی از عرفا و دانشمندان اسلامی در قرن سوم قمری هجری است. آرامگاه کنونی علی ابن سهل روزی مکانی برای ...

آرامگاه علی ابن سهل

علی بن سهل ازهر اصفهانی یکی از عرفا و دانشمندان اسلامی در قرن سوم قمری هجری است. آرامگاه کنونی علی ابن سهل روزی مکانی برای زندگی و آموزش شاگردانش بوده است.

مقبره علی بن سهل زمانی مرکز تجمع عرفا و اهل علم بوده است. این بنا در مرکز باغی وسیع در محله طوقچی اصفهان است.
به دلیل نزدیکی منار باقوشخانه با بقعه علی ابن سهل، مناره علی ابن سهل شهرت گرفت.

  پیشنهاد فانزی برای افرادی که به آرامگاه علی ابن سهل مراجعه می‌کنند:

پیشنهاد ویژه برای کسانی که به مکان‌های گردشگری در نزدیکی این آرامگاه علاقه‌مند هستند، این افراد می توانند از منار باقوشخانه، بقعه صاحب بن عباد، امامزاده شاهزاده ابراهیم و …. بازدید کنند.