آرامگاه الراشد بالله

الراشد بالله یکی از خلفای عباسی در بغداد بود که از 529 تا 530 هجری قمری ( 1135 تا 1136 میلادی) حکومت میکرد. او سیامین ...

آرامگاه الراشد بالله | چندپرگردی

الراشد بالله یکی از خلفای عباسی در بغداد بود که از ۵۲۹ تا ۵۳۰ هجری قمری ( ۱۱۳۵ تا ۱۱۳۶ میلادی) حکومت میکرد. او سیامین خلیفه عباسی بود که به جنگ با سلاطین سلجوقی پرداخت.

این آرامگاه تاریخی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شماره ۹۰۹۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تاریخچه:

راشد بالله بغد از قتل پدرش در سال ۵۲۹ هجری قمری حاکم شهر بغداد شد، به مدت ۹ سال با ترس و استرس فروان خلافت کرد. زمانی که سلطان مسعود سلجوقی به بغداد آمد، خلیفه فرار کرد.

راشد بالله به اصفهان گریخت و در آنجا به دست حشاشین (حشیشیه) که گروه قاتلین از اسماعیلیه بودند، به قتل رسید. مقبره‌ی او در نزدیکی پل شهرستان واقع شده است.

معماری:

گنبد آرامگاه راشد بالله فقط با گل سفید رنگ آمیزی شده و تزئینات دیگری ندارد. در سال ۱۳۱۶ ه.ق توسط یکی از بانوان قاجار به نام افتخار الدوله این آرامگاه تعمیر و بازسازی شده است.

نمای خارجی مقبره الراشد بالله مانند سایر گنبدهای مربوط به دوران سلجوقی آجری است و هیچگونه تزئینات دیگری نداسته اشت.

با دیدن چند قطعه کاشی فیروزه‌ای جدید که بر گنبد مزبور نصب شده است معلوم می‌شود در یکی دو قرن اخیر از طرف مردم قریه که مقبره راشد را امامزاده میدانستند اقدام به کاشی گنبد هم شده بود ولی بر اثر عدم مراقبت تدریجاً این کاشی‌ها هم ریخته است.

کتیبه‌ای داخل بقعه الراشد بالله به خط کوفی برجسته بر زمینه گچ که بعداً رنگ آمیزی شده است که بر روی آن آیه ۳۶ و ۳۷ و ۳۷۸ سوره‌ی نور نوشته شده است.

  پیشنهاد فانزی برای افرادی که به آرامگاه الراشد بالله مراجعه می‌کنند:

پیشنهاد ویژه برای کسانی که به مکان‌های گردشگری در نزدیکی این آرامگاه تاریخی علاقه‌مند هستند، این افراد می توانند از پل شهرستان، نمایشگاه بینالمللی اصفهان، پارک شهرستان و …. بازدید کنند.