فرهنگی و تاریخی

آرامگاه خواجه عزیز الله

یکی از مکان‌های تاریخی تربت جام آرامگاه خواجه عزیز الله است که در یک کیلومتری جنوب شرقی مجموعه شیخ احمد جامی در میان ...

  • تربت جام
آرامگاه خواجه عزیز الله

آرامگاه شاه قاسم انوار

سید معین‌الدین علی‌بن نصیر هارون ابوالقاسم حسینی سرابی تبریزی ملقب قاسم انوار یکی‌ از شاعران و صوفیان سده هشتم و نهم هجری ...

  • تربت جام
آرامگاه شاه قاسم انوار

آرامگاه شیخ احمد جامی

آرامگاه شیخ احمد جامی در استان خراسان رضوی در شمال غربی شهرستان تربت جام در همسایگی مقبره مسجد خواجه عزیزالله در محله ای که سعدآباد…

  • تربت جام
آرامگاه شیخ احمد جامی