جاذبه های طبیعی

آبشار بردو

یکی از جاذبه‌های گردشگری تربت جام آبشار بردو است. آبشار بردو در 2 کیلومتری غرب روستای شورآب علیا، در میان تنگه شرقی روستا ...

  • تربت جام
آبشار بردو