استان اصفهان

فرهنگی و تاریخی

میدان نقش جهان (میدان امام)

میدان نقش جهان که به نام میدان شاه نیز معروف است، در میدان مرکزی شهر اصفهان در مرکز مجموعه تاریخی نقش ...

  • شهر اصفهان
میدان نقش جهان (میدان امام)