استان اصفهان

آب و هوای استان اصفهان |چندپرگردی

آب و هوای استان اصفهان

استان اصفهان از نظر آب و هوایی به سه نوع تقسیم می‌شود، آب و هوای بسیار خشک تا گرم و خشک، آب و هوای نیمه مرطوب تا مرطوب و سرد ، آب و هوای نیمه خشک. دلیل این تنوع آب و هوایی در این استان تفاوت ارتفاعات در مناطق مختلف است.

10 درصد از بیابان‌های ایران در این استان قرار دارد، که قسمت بزرگ آن را شهرستان‌های شهر رضا، نائین، نجف آباد، اردستان، نظیر، آران، بیدگل، کاشان و اصفهان است.

این استان دارای بخش‌های کوهستانی نیز است، که دارای آب و هوای معتدل است. به علت گستردگی آن شامل بخشهای متعدد کوهستانی و جلگه‌ای است.

این استان دارای تابستان‌های ملایم و زمستان‌های سرد و پر برف است. دلیل ساخت شهرها و روستاهای این استان وجود جریان زاینده‌رود است.