استان خراسان رضوی

آب و هوای خراسان:
استان خراسان از نظر آب و هوایی دارای بارندگی و رطوبت نسبی و متوسطی می‌باشد. شهر قوچان بالاترین میزان بارنندگی شهر گناباد کم‌ترین میزان بارنندگی را دارد.

استان خراسان دارای جنگل نیمه‌خشک تا نیمه مرطوب و جنگل‌های خشک و بیابانی است.

آب و هوای مشهد:

شهر مشهد به خاط موقعیت جغرافیای خاصی که دارد (در مرز خراسان جنوبی و شمالی قرار دارد) دارای آب و هوا و خصوصیات اقلیمی است،    ادامه مطلب …