استان خراسان رضوی

از نظر تاریخی و جغرافیایی خراسان شکوفاترین و بزرگترین قلمرو ایران محسوب شده است، اشکانیان برای چندین سال محل حکومت خود را در نزدیکی مرو در خراسان گذرانده‌اند. در دوران حکومت ساسانیان حاکم استان سپهبدی به نام پادگوسبان بوده است در زمان جنگ اعراب در ایران خراسان به چهار بخش به اسم‌های نیشابور، مرو، هرات، بلخ تقسیم گردید.
قدیمی‌ترین ساخت بشر که به 800 هزار سال قبل مربوط می‌باشد در بستر رودخانه کشف‌رود مشهد بدست آمده است. آثار ساکنان اولیه ایران در دوران نوسنگی را در خراسان پیدا کرده‌اند که به این قوم‌ها، اقوام آسیایی گویند، مهمترین کشف تاریخی در خراسان ورود قوم آریایی به فلات ایران می‌باشد.
در سال 1383 خورشیدی استان خراسان به سه بخش تقسیم‌بندی شد
1 – استان خراسان شمالی به مرکزیت بجنورد شامل شهرهای شیروان، بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان، اسفراین، فاروج است.
2 – استان خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند شامل شهرهای بیرجند، قائنات، نهبندان، سربیشه، بخش سرایان است.
3- استان خراسان رضوی به مرکزیت مشهد شامل شهرهای مشهد، قوچان (به جز شهرستان فاروج) بجستان درگز، چناران، سرخس، فریمان، تربت‌جام، تایباد، تربت‌حیدریه، فردوس(به جز بخش سرایان)، خواف و رشتخوار، کاشمر، بردسکن، نیشابورف سبزوار، گناباد، کلات، خلیل‌آباد است.

تاریخچه مشهد:

پیش از اسلام بدلیل رودخانه‌ی کشف‌رود در مشهد شرایط مناسب برای زندگی وجود داشته است، اولین ساکنان آن اقوام آریایی بودند. در نزدیکی شهر مشهد فعلی شهری به نام توس وجود داشته که در    ادامه مطلب …