عمارت دارالفنون

ساختمان دارالفنون در خیابان ناصرخسرو در مرکز شهر تهران بنا شده است. دارالفنون مدرسه‌ای است که ...

دارالفنون

ساختمان دارالفنون در خیابان ناصرخسرو در مرکز شهر تهران بنا شده است. مدرسه‌ای است که میرزا تقی خان امیرکبیر پس از سفرش به روسیه در زمان ناصرالدین شاه قاجار برای آموزش علوم و فنون در تهران تأسیس شد. در واقع دارالفنون را می توان نخستین دانشگاه ایران دانست. دارالفنون در روز ششم دی ماه ۱۲۶۸ قمری با ۳۰ نفر شاگرد افتتاح شد. متأسفانه امیرکبیر هیچ گاه شاهد افتتاح آن نبود. به علت دسیسه بدخواهان، در نظر شاه امیرکبیر خواهان سلطنت بود و شاه از محبوبیت او ترسید، به همین دلیل او را تبعید کرد.

دو روز پس از تبعید امیرکبیر نخستین دسته از اساتید اتریشی به ایران رسیدند و شاه از آنان استقبال نکرد. در تاریخ ۶ دی ماه سال ۱۲۳۰ با حضور ناصرالدین شاه و میزرا آقا خان نوری صدراعظم جدید و گروهی از دانشمندان ایرانی مدرسه رسما افتتاح شد. در ابتدا نام خاصی برای مدزسه تعیین نشده بود امیرکبیر در نامه هایش با عناوین مدرسه، مدرسه جدید، تعلیم خانه، معلم خانه، مکتب خانه پادشاهی نام می برد در آخرین نامه ای که به سفیر ایران در روسیه فرستاد این مدرسه را مدرسه نظامیه یاد کرد.

مدرسه دارالفنون | چندپرگردی

این بنا در زمان امیرکبیر هشتاد سال مورد استفاده قرار گرفت و همچنان قابل استفاده بود اما در سال ۱۳۰۸ به دست میرزا یحیی خان اعتماد الوله قراگزلو وزیر وقت ساختمان اولیه تخریب شد و ساختمان فعلی را با نقشه و نظارت مهندس روسی ساخته شد. در سال ۱۳۱۳ وزیر فرهنگ وقت در شمال و جنوب محوطه ساختمانی بر عمارت افزود.

رشته های تحصیلی در دارالفنون شامل رشته های پیاده نظام، توپخانه، داروسازی، پزشکی و جراحی، سواره نظام، کانی شناسی بود.

route  پیشنهاد فانزی برای افرادی که به عمارت دارالفنون مراجعه می‌کنند:

پیشنهاد ویژه برای کسانی که به مکان‌های گردشگری در نزدیکی این مکان تاریخی علاقه‌مند هستند، این افراد می توانند از بازار تهران، موزه جواهرات، کاخ گلستان، موزه پست، عمارت شمس‌العماره، کاخ دادگستری، سردر‌باغ ملی و … بازدید کنند.