استان هرمزگان

سد بُز

سد بُز سدی تارخی در جنوب شرقی کوخرد و شرق تنب جلالی قرار دارد. این سد یکی از آثار تاریخی استان هرمزگان ...

سد بز

سد بُز سدی تارخی در جنوب شرقی کوخرد و شرق تنب جلالی قرار دارد. این سد یکی از آثار تاریخی استان هرمزگان می باشد.

سد بُز در شمال کوه خآب و در جنوب رودخانه مهران قرار دارد. از آب این سد برای آبیاری نخلستان‌های باغ زرد و مزاجان و بک احمد و … استفاده می‌شد.

امروزه آثاری از این سد در دهانه دره بست گز دیده می‌شود. در گذشته سد تاریخی بز باعث آبادی و پر رونقی منطقه بوده است.

در سال ۱۳۰۱ هجری قمری این سد شکسته می‌شود و تقریباً تمام نخلها را از بین می‌رود. قسمت کمی از نخلهای باغ زرد باقی می ماند.

تاریخچه:

سد بُز در سال ۱۱۰۰ هجری قمری توسط خیرین منطقه ساخته میشود. حدوداَ ۲۰۱ سال از آن بهره‌ برداری می شود. به خاطر وجود این سد نخلستانهای منطقه آبیاری می‌شدند. تا اینکه در سال ۱۳۰۱ هجری قمری به دلیل مهاجرت مالکان سد به سوی امارت شارقه (شارجه) و تعمیر نشدن آن، بارش باران زیاد و سیل شدید، سد از بین میرود و به کلی منهدم می‌شود.

سد بز در تاریخ ۲۷ دی ماه، سال ۱۳۷۷ خورشیدی به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

آبخیزی:

آب این سد تاریخی از مناطق گسترده تشکیل شده است. ابتدا ازبون کوه زیر و سرگرد نرگهای جنوب، نرگ بست گز، نرگ اوشیرینو، نرگ مرخاو، نرگ دیوونی، نرگ أودون علی، نرگ گُل مُودُونو، نرگ گری پان، وگری های کوه جنوب تماماً ابتدا از گری امبرو، گری مَد یوسفی، گری مَد عبداارحیمی و تمام دره های بلند و کوتاه اطراف آن به دره بست گز میریزد. در سد بُز ذخیره می شدند و دریاچه زیبا و دوست داشتنی را به وجود می آوردند.

آب این مناطق اطراف همگی به سد بُز ریخته می شد و بعد از آن به نخلستانها می رسید و آنها را سیراب می کرد.

   پیشنهاد فانزی برای افرادی که به سد بُز مراجعه می‌کنند:

پیشنهاد ویژه برای کسانی که به مکان‌های گردشگری در نزدیکی آن علاقه‌مند هستند، این افراد می توانند آبگیر بَست گِز، برکه حاجی رضا، برکه ملا و …. بازدید کنند.