استان زنجان

فرهنگی و تاریخی

گنبد سلطانیه

یکی از معروف‌ترین گنبدهای ایران و جهان، گنبد سلطانیه است. این بنا با یک معماری بی‌نظیر طراحی و ساخته شده‌است. حتما در سفری که به…

  • استان زنجان
گنبد سلطانیه