آخرین عناوین

فریم اسکیت : هر چه باید درباره‌ی آن بدانید

فریم اسکیت همان بدنه اسکیت است و در اصل بین بوت و چرخ‌های اسکیت ارتباط برقرار می‌کند. فریم اسکیت از سبک ‌ترین و مقاوم‌...