قم که از کلانشهر های ایران است، که در 125 کیلومتری جنوب پایتخت یعنی تهران قرار دارد.

قم در گذشته به دلیل قرار گیری در مسیر جاده ابریشم اهمیت بسیار زیادی داشته، علاوه بر آن این شهر زیبا پایتخت فرش ابریشمی ایران و جهان هم به شمار می آید. منطقه قرار گیری قم در نقشه ایران به نحوی است که نقش یک پل رابط را میان شهر های صنعتی ایران و تهران برقرار می کند و از سوی دیگر ارتباط آن ها را با شهر های جنوبی میسر می کند.

اطلاعات

بیشتر  

مکان‌های تفریحی

بیشتر