جاذبه های طبیعی

تنگه شیرز

تنگه شیرز یکی از مهم ترین پدیده های طبیعی و زمین شناسی ایران به شمار می آید. عظمت و شکوه خلقت خداوند را به خوبی…

  • کوهدشت
تنگه شیرز