جاذبه های دیدنی

بام کرج

بام کرج عظیمیه، فضایی زیبا و طبیعتی بکر و تماشایی دارد. انواع امکانات رفاهی در این محوطه فراهم شده است تا اهالی کرج و اطراف…

  • شهر کرج
بام کرج