فرهنگی و تاریخی

کوه خواجه

سیستان و بلوچستان، سرزمینی پهناور و با قدمت زیاد است که در جنوب شرقی ایران واقع شده است. نام سیستان برگرفته از نام قومی بوده…

  • زابل
کوه خواجه