جاذبه های طبیعی

کویر قوم تپه

تبریز شهر شعر و ادب و هنر، دیار شهریار و پروین و باقر خان، کلانشهری در شمال غربی ایران، واقع در استان آذربایجان شرقی است…

  • تبریز
کویر قوم تپه