فرهنگی و تاریخی

ارگ بهارستان

ارگ بهارستان که با نام باغ زرشکی نیز خوانده می شود ...

  • بیرجند
ارگ بهارستان

ارگ کلاه فرنگی

ارگ کلاه فرنگی یکی از آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری ارزشمندی می باشد. این بنا متعلق به سال های ...

  • بیرجند
ارگ کلاه فرنگی

باغ اکبریه

عمارت و باغ اکبریه یکی از جاذبه های گردشگری ...

  • بیرجند
باغ اکبریه

قلعه بیرجند

قلعه بیرجند که به نام های قلعه ته ده و پایین شهر و یا دژ بیرجند معروف می باشد؛ بزرگترین آثار تاریخی است...

  • بیرجند
قلعه بیرجند

مدرسه شوکتیه

مدرسه شوکتیه یا مدرسه شوکتی یکی از آثار تاریخی شهر بیرجند دراستان خراسان جنوبی می باشد...

  • بیرجند
مدرسه شوکتیه