جاذبه های طبیعی

آبشارهای چهارده

یکی از جاذبه های طبیعی شهرستان بیرجند آبشارهای چهارده است. آبشارهاي چهارده در مسير کوهنوردي قله باقران در جنوب شهرستان بيرجند واقع شده و...

  • بیرجند
آبشارهای چهارده