فرهنگی و تاریخی

چشمه عمارت

باغ چشمه عمارت در سمت جنوب شرقی باغ تپه و باغ شاه (باغ چهلستون بهشهر) در محوطه ای زیبا و دوست داشتنی قرار دارد...

  • بهشهر
چشمه عمارت

کاخ صفی آباد

کاخ صفی آباد در جنوب غرب شهرستان بهشهر در ارتفاعاتی که ....

  • بهشهر
کاخ صفی آباد