استان گلستان

فرهنگی و تاریخی

گنبد قابوس

گنبد قابوس، یکی از آثار تاریخی به جای مانده از هزار سال پیش است. این گنبد با ارتفاع زیادی که دارد، به عنوان مرتفع‌ترین بنای…

  • استان گلستان
گنبد قابوس